-
Sıkça Sorulan Sorular

 

1-ÖĞRENCİ BİLGİ VE BELGELERİ
 
1-Not Çizelgesi (Transkript) almak için neler yapmam gerekir?
 
Melikşah üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına öğrenci kimliğiniz ile başvurmanız neticesinde transkript belgenizi alabilirsiniz. Transkript belgesi şahsın kendisine teslim edilir. Transkript belgesini sabah saat 09:00-12:00 arasında talep eden öğrencilere öğleden sonra, öğleden sonra talep edenlere ertesi gün transkript verilir.
 
2-Transkript i internetten alabilir miyim?
 
Bu tür belgeler için onay gerektiğinden internet üzerinden verilmemektedir.
 
3-Lise diplomamı nasıl alabilirim?

Mezuniyet veya ilişik kesme durumlarında lise diplomasının aslını, öğrenci olanlara ise onaylı örneği verilir. Öğrenciliğiniz devam ederken diplomanızın aslı verilmemektedir.
 
4-Öğrenci Belgesi nasıl alabilirim?
 
Melikşah üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına öğrenci kimliğiniz ile başvurmanız neticesinde öğrenci belgenizi alabilirsiniz. Öğrenci belgeleri şahsın kendisine teslim edilir. Öğrenci belgesini sabah saat 09:00-12:00 arasında talep eden öğrencilere öğleden sonra, öğleden sonra talep edenlere ertesi gün öğrenci belgeleri verilir.
 
5-Öğrenci Kimliği almak için neler yapmalıyım?
 
Melikşah üniversitesini kazanan öğrencilerimizin kayıtları tamamlanınca öğrencilerimize kendilerinin Melikşah üniversitesi öğrencileri olduklarını belirten öğrenci kimlik kartları verilir. Kampüs girişlerinde,yemekhane kullanımı  ve sınavlarda öğrenci kimlik kartları kontrol edilecektir.
 
6-Öğrenci Kimliğim kaybettiğim zaman ne yapmam gerekiyor?
 
Öğrenci kimlik kartı olmayanlar kampüs içerisine alınmayacaktır. Kimliğinizin kaybolması durumunda; aşağıdaki aşamaları neticesinde yeni kimlik kartınız verilecektir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak dilekçenin doldurulup onaylandıktan sonra kartınızı bir gün sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından teslim alabilirsiniz.
 
7-Paso almak istiyorum, nereye başvurabilirim?
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacağınız öğrenci belgesi ve iki adet fotoğraf ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Paso Merkezine başvurarak pasonuzu alabilirisiniz. Pasonun kaybolması durumunda; yeni paso çıkarılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Paso Merkezi ile bizzat görüşmeniz gerekir.
 
8-Disiplin Sicil Belgesi almak istiyorum ne yapmalıyım?
 
Melikşah Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmanız neticesinde verilmektedir.
 
 9-Öğrencilere uygulanan disiplin cezaları nelerdir?

Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
 
Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumlarından herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.
 
10-Aldığım disiplin cezaları kimlere bildirilmektedir?

Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza,
a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,
b) Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın ailemensubuna,
c) Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere,
ç) Yükseköğretim Kuruluna,
Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten:
d) Bütün yükseköğretim kurumlarına,
e) İlgili askerlik şubesine,
f) ÖSYM Başkanlığına
g) Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanlıklarına / meslek yüksekokulu müdürlüğüne
ğ) Yurdumuzdaki tüm yükseköğretim kurumlarına
 
11-Disiplin suçundan alınan ceza ne zaman sicilden silinir?
 
Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı sürece öğrencinin sicilinden silinmez.
 
 
12-Yüksek Onur ve Onur Listesine girebilme şartı nelerdir?
 
Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır. Herhangi bir dönem sonunda en az 15 kredilik ders yükü ve FF, FD veya NA notu almamış olmak koşulu ile dönem not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur listesinde, 3.50 ve daha fazla olanlar ise yüksek onur listesinde yer alır.
 
 
 
13- Adres ve / veya telefon bilgilerimin değişmesi durumunda ne yapmalıyım?
 
 Öğrencilerimizle ilgili kişisel bilgiler (Yazışma adresi, ev adresi, telefon bilgileri, acil durumlarda aranacak kişi ile ilgili bilgiler vb..) Üniversiteye ilk kayıt sırasında sisteme aktarılır. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olursa bu değişikliğin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilmesi öğrencinin sorumluluğundadır.
         
2-BURS İMKÂNLARI HAKKINDA
  
1 –KYK Bursunda yararlanamayacak olanlar kimlerdir?
 

a) Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler.
b) Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler.
c) 5102 Sayılı Kanun’ un 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından
burs almakta olan öğrenciler.
d) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle
sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler.
e) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan
öğrenciler.
f) Yabancı uyruklu öğrenciler.
g) Polis Akademisi ile Askeri Okul öğrencileri.
h) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
ı) Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler.
i) Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

 
2 -Öğrenim Kredisi nedir? Kimler başvurabilir?
 
Ülke içerisinde yükseköğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek,   sosyal
ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının
normal öğretim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup ta dört yıllık
Okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yaptıran öğrenciler (intibak programı süresi
hariç), hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki yüksek lisans öğrencileri, vakıf üniversiteleri
öğrencileri, ikinci öğretim öğrencileri başvurabilirler.
 
3 -Yardımlar birden fazla veriliyor mu?
 
Öğrenci belirtilen yardımlardan, gerekli şartları sağladıktan sonra aynı anda birden fazla yardımdan faydalanabilir.
 
4 –Üniversite tarafından verilen özel bursun devamı için herhangi bir şart var mıdır?
 
Özel bursun devamı için öğrencinin; dönem not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.75 olması, başarısız dersinin bulunmaması ve disiplin cezası almaması şarttır.
 
5 -Melikşah Üniversitesi bursundan faydalanırken başka kurumlardan burs alabilir miyiz?
 
Öğrencilerin Melikşah Üniversitesi dışındaki herhangi bir kurumdan burs almalarında hiç bir engel yoktur.
 
6-Burslar birden fazla veriliyor mu?
 
Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan, kendisinin lehine olan sadece birinden yararlanır. 
 


7–Kurum içinde yatay geçiş yaptığımda bursluluk hakkımı kaybeder miyim?

Melikşah üniversitesinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam edeceği, şu şekilde belirlenir:

1. Geçiş yapan öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanı, geçtiği programdaki aynı oranda burslu ve aynı yıl sınava girmiş öğrenciler içinde en düşük puanla alınan öğrencinin puanından yüksek veya eşitse, geçiş yapan öğrencinin burs hakkı aynı oranda devam eder. Bu sağlanmadığı durumda geçiş yapan öğrencinin belirtilen puanı, varsa bir sonraki burs dilimindeki en düşük puanla karşılaştırılır.

2. Geçiş yapan öğrenci bu şekilde puanının yeterli olduğu en yüksek burs oranıyla eğitimine devam eder; puanı hiç bir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder.

3. Yatay geçiş yapan bir öğrenci, önceki burs oranından daha yüksek bir burs oranına geçiş yapamaz.

4. Aynı bölümün farklı dilde eğitim yapılan programları arasında geçiş yapılması durumunda bursluluk oranı muhafaza edilir.

 

 

8- Kurumlararası yatay geçiş yaptığımda bursluluk hakkı kazanabilir miyim?

 

Kurumlararası Yatay Geçişlerde Burslu kontenjanlarımıza geçiş yapılabilmektedir. Burslu kontenjanlara yerleştirme yapılabilmesi için öğrencinin üniversiteye yerleştiği yıldaki taban puanınına geçmek istediği programın burslu kontenjanına yerleşen en son öğrencinin taban puanından yüksek olması gerekir.  Öğrencinin taban puanı bakılarak %25 Burslu,%50 Burslu ve %100 Burslu Kontenjanlara yerleştirme yapılabilmektedir.

 

 

9 -Akademik Başarı Bursu Nedir?
 

Öğretim süresi boyunca her akademik dönem sonunda yapılacak değerlendirmeye göre hazırlık sınıfı hariç üstün başarı gösteren öğrencilere, o dönemi izleyen öğretim yarıyılı için geçerli olmak üzere karşılıksız ‘’Akademik Başarı Bursu’’ verilir. Bu bursun miktar ve koşulları her akademik dönem için Mütevelli Heyeti’nce belirlenir.

2013 - 2014 eğitim-öğretim yılında 4 üzerinden 3,5 ortalama tutturan öğrencilere aylık 200,00 TL 'Akademik Başarı Bursu' verilir.

 
 
 
 
10-Şehit ve gazi çocuklarına burs verme imkanınız var mı?
Üniversitemiz, İngiliz Dili Edebiyatı Lisans Programını tercih eden şehit ailelerinden 3 öğrenciye  %100 eğitim bursu verilecektir.
 
11 -Verilen bursların belli bir süresi var mıdır?
Her dönem için verilen burslar dört ay sürelidir.
 
12-İlk tercihlerinde üniversitenizi tercih edecek olanlara indirim uyguluyor musunuz?
Tam Ücretli kontenjanlardan ilk 3 tercihinde Melikşah Üniversitesi’ni tercih eden ve yerleşen öğrencilere %5 öğrenim ücretinden indirim uygulanır.
 
13- Alınan Burslar geri ödemesi var mıdır?
 
Burslar karşılıksızdır. Özel burslar hazırlık sınıfı programlarında geçen süreyi de kapsamaktadır.
 
 
3-ÜNİVERSİTE ÜCRET BİLGİLERİ
 
1 -Yıllık öğrenim ücretleri ne kadar? 
 

Ücretleri Ulaşmak için tıklayınız 

 
 
2 -Eğitim ücretini nereye ve nasıl ödeyeceğiz?
 
Melikşah Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile açılan hesap numaralarına Yurt içi herhangi bir şubesinden borcunuzu ödeyebilir ve taksitlerinizi yatırabilirsiniz.
 
3 -Taksit olanağının devamı için her dönem başında herhangi bir işlem yapmam gerekiyor mu?
 
Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Akademik yılbaşında yaptığınız sözleşme yeterli.
 
4 -Ödeme yapıldıktan sonra ders kaydı yapabilir miyim?
 
Evet yapabilirisiniz. Akademik Takvim ‘de belirlenen ve duyurulan tarihlerde ders kayıtlarının yapılması gerekir.
 
5 -Ödeme yaptıktan sonra dekontu size getirecek miyim?
 
Yapmış olduğunuz her ödeme Üniversiteye otomatik olarak aktarılacak ve dekontu getirmenize de gerek kalmayacaktır. Ancak, yurda ilk kayıtlarda yurtlar tarafından dekont istenmektedir. 
 
6 -Üniversiteden ilişkimi kestiğim zaman, dönem öğrenim ücretini geri alabilir miyim?
 

Yarıyılın başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar, yaz okuluna kayıtlı öğrenciler için ikinci haftanın son iş gününe kadar, ilişiği kesilen öğrenciden ödemekle yükümlü oldukları ücretler talep edilmez. İlişiği bu tarihten sonra kesilen öğrenciler, söz konusu dönem için ödemekle yükümlü oldukları ücretlerin tamamını öderler.

 
4- YURTLAR
 
1-Yurt ücretleri ne kadar?
 
Yurt Ücretleri hakkında geniş bilgi için tıklayınız
 
2 Ödemelerde taksitlendirme yapılıyor mu?
 
Ödemeler 8 taksitte yapılabilmektedir. 
 
3 Yurt imkanları nelerdir?
 
Melikşah Üniversitesi Kayseri dışından gelen öğrencilere yüksek kalitede yurt   imkanları sunarak, ailelerin, çocuklarının rahat ve güvenilir bir ortamda olduklarını hissetmelerini sağlamaktadır. Yurtlarımız da 2 ve3 kişilik rezidans ve suit odalar, ofis  okuma odaları, düzenli ve sessiz ders çalışma imkanları fotokopi odası internet ulaşımı dinlenme odaları, TV odası, çamaşırhane, çamaşır kurutma ve ütü bölümler ve kantinlerden oluşmaktadır. 24 saat sıcak su imkanı, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere 2 öğün yemek çıkmaktadır ve yurt ücretlerine dahildir. Ayrıca üniversiteye kolay ulaşım imkanı.
 
5 -ÖĞRENİM
 
1 -Ara sınavların sınav programı ne zaman duyurulur?
 
Tüm derslerin ara sınavlarının tarihleri İlgili Fakülte Dekanlığı tarafından ilan panolarında tüm öğrencilere duyurulur.
 
2 -Final sınav programı ne zaman duyurulur ?
 
Final sınavları Akademik yılbaşında Akademik takvimde yer alacaktır.
  
3 -Ders Programları ne zaman duyurulur?
 
Ders Programları, her dönem dersler başlamadan kayıt haftasının son günü duyurulur.
 
4 -Üniversitenizde azami öğrenim süresi ne kadardır?
 
Üniversitemizde azami öğrenim süresi; 2 yıllık ön lisans için 4 yıl, 4 yıllık lisans için 7 yıl, 5 yıllık
Eğitim programı için sekiz yıl, 6 yıllık eğitim programı için 9 yıl. 
 
5-Üniversitenizde Çift Anadal ve yandal programları uygulanıyor mu ve şartları nelerdir?
 
Öğrenciler, lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Yandal programı; ilgili birimin isteği, ilgili kurulun önerisi ve senatonun kararı ile açılır ve konuyla ilgili esaslar senato tarafından belirlenir. 
Anadal lisans programı öğrencileri, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eğitim görebilir. Bu öğrencilerin, her iki ana dalın da ders ve diğer mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Çift Anadal programı ile ilgili hususlar senato tarafından belirlenir.
 
6-Üniversitenizde sertifika programları bulunuyor mu ve şartları nelerdir?
 
Fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları uygun gördükleri alanlarda üniversite öğrencilerine sertifika programı önerebilir. Sertifika programlarına ilişkin esaslar senato tarafından belirlenir. Üniversitenin bölümlerine kayıtlı bulunan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen sertifika programlarına kabul şartları, sertifika programını yürütecek bölüm tarafından belirlenir. Bir öğrencinin sertifika almaya hak kazanması için sertifika programına sayılan derslerin tümünü başarması ve ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Sertifikalar, diplomada yer alan mezuniyet tarihi yazılmak suretiyle ve diploma ile birlikte verilir.
 
7 -Akademik danışmanlık nedir?
 
 Melikşah Üniversitesi’nde her öğrencinin bir akademik danışmanı vardır. Akademik danışman, öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm veya program başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilir. Hazırlık sınıfının bitimiyle birlikte akademik danışmanınız belirlenir ve tüm öğretim boyunca akademik konularda öğrenciye yardımcı olur. Bunun yanı sıra tüm on-line kayıt vb. işlemlerin geçerliliği için akademik danışmanın onayı gerekmektedir.
 
6-DERSLER-NOTLAR
  
1 -Genel Not Ortalaması Nedir?
 
GNO; öğrencinin bölümüne girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Ancak, GNO’nun hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, önceki not yerine genel not ortalamasına dahil edilir.
 
2 -Ne zaman sınamalı durumda sayılırım?
 
Dördüncü yarıyıl sonunda GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllardan danışmanın onayı ile en fazla iki ders ve kredisi olmayan dersleri alabilir. Sınamalı statüden çıkmak için öncelikle CC’nin altında not aldığı bazı dersleri tekrar eder.
 
3 -Daha önce aldığım dersleri tekrar edebilir miyim?
 
Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü, toplam 30 krediyi geçemez. Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkarılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır. GNO’ sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GNO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
 
 
4 -Başka bir üniversiteden ders almak istiyorum, ne yapmam gerekir?
 
Diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde ders alınabilir. Ancak alınacak dersin uygunluğuna ve diploma programı içindeki konumuna Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Fakülte onayından sonra almış olduğunuz derse ait transkripti bir sonraki dönemin ders kayıtlarına kadar kayıtlı olduğunuz fakülteye saydırılmak üzere iletmeniz gerekir.
 
5 -Lisans öğrencisiyim, Lisansüstü ders almak istiyorum, ne yapmam gerekir?
 
 Lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, mezuniyet yılında olmaları koşuluyla en fazla üç adet lisansüstü derse, dersin öğretim üyesi ve danışmanın onayı ile kayıt yaptırabilir. Bu şekilde kayıt yaptırılan derslerden lisans programındaki ders yüküne sayılmayacak olanlar, lisans ders yüküne ek olarak alınabilir ve danışman tarafından belirlenerek ders kayıtları sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Lisans programı ders yüküne sayılan lisansüstü dersler, daha sonra lisansüstü programının ders yüküne sayılmaz.
 
6 -Daha önceki okulumda almış olduğum derslerden muaf olabilir miyim?
 
Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla, ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.  Ders muafiyeti alan öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.
 
7 -Sınav sonuçlarıma nasıl itiraz edebilirim?
 
Öğrenciler sınav sonuçlarına,  sınavların ilanından itibaren bir hafta içerisinde, yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına itirazda bulunabilir. İtirazlar, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve itiraz başvuruları ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır. 
 
8 -Devam zorunluluğu var mı?
 
Hazırlık okulu öğrencilerimiz için ikinci yarıyılı sonunda yapılan YDS’ye girebilmek için, derslere % 85 oranında devam edilmesi zorunludur. % 15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, mazeretleri Yabancı Dil Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli kabul edilmediği takdirde bu sınava giremez.
 
Lisans eğitimine başlayan öğrencilerimiz için; aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etmeleri zorunludur. Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz.  Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış derslerde devam koşulu aranmaz.
 
9 -Dönem sonu notlarımı nereden görebilirim?
 
Üniversiteye kayıtlı olduğunuz süre içerisinde almış olduğunuz dersleri, notlarınızı ve akademik başarı durumunuzu Melikşah Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak not çizelgenizden görüntüleyebilirsiniz.
 
7-KAYIT-İZİN
 
1 -Kaydımı dondurmak (izin) için ne yapmalıyım?
 
     Öğrencilere; haklı ve geçerli nedenlerle eğitim–öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaatları halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrencilerin izin talep ettikleri her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/2’sini ödemeleri gerekir. Öğrencilere; hastalık, tabii afet, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi daha önceden öngörülemeyen mazeretleri nedeniyle, ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez. Yukarıda belirtilen mazeretler nedeniyle izin almak isteyen öğrencinin, mazeretin meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekir. Mazeretin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir. İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu yarıyılda yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
 
2 -Askerlik nedeniyle kayıt dondurulabilir mi?
 
Milli Savunma Bakanlığının Asker Alma Yönergesi gereğince, askerliğe celbi çıkan öğrencilerin askerliklerinin bitimini takip eden yarıyılın sonuna kadar kaydı dondurulmaktadır.
 
3 -Kaydımı sildirmek için ne yapmalıyım?
 
Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencilerin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin ilgili birimden alacakları ilişik kesme belgelerini ibraz etmeleri şartıyla kayıtları silinir. Ancak bu öğrencilerin içinde bulundukları yarıyıl ücretinin tamamını ödemiş olmaları gerekir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrencilere, istemeleri halinde öğrenim durumunu gösteren bir belge, yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında teslim ettikleri diploma ve diğer belgeleri verilir.
 
4 -Ek kontenjan ile kayıt yaptırabilir miyim?

Adayın ek yerleştirme ile kayıt yaptırabilmesi için, o yıl yapılan YGS veya LGS’ye girmiş olması ve o yılda Açıköğretim Fakültesi veya özel yetenekle öğrenci alan programların haricinde herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmeme şartıyla, ÖSYM tarafından yayımlanan ek kontenjan kılavuzunda belirtilen esaslar dikkate alınarak, tercih edilen programın taban puanından düşük olmaması koşuluyla yerleştirme yapılmaktadır. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra, üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ‘na istenen belgelerle birlikte bizzat başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kaydını yaptıran öğrenci, hemen eğitim-öğretime devam eder. Belirtilen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler hiçbir hak iddia edemezler.
 
5 -Melikşah  Üniversitesi lisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme dışında kayıt olabilmem mümkün mü?
 
Hayır, tüm  üniversitelerin lisans programlarına öğrenci  kabulü ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Üniversitemize başka bir yerleştirme şekli yoktur.
 
8-MEZUNİYET – DİPLOMA
 
1-Mezuniyet Koşulları nelerdir?
 

(1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla; staj hariç, öğretim programındaki derslerden U ve NA notu bulunmayan, en fazla iki dersi FF veya FD olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara ek sınav hakkı verilir.


(2) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece FF, FD, DD, DC notu alınmış derslerden verilir. Öğrencinin yeniden ek sınav hakkından yararlanması için derslere kayıt yaptırması zorunludur.”

 
2-Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir mi?
 
 Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 
 
3- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapılabilir mi?
 
İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 
 
4-Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir mi?
 
Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 
5-Üniversite diplomanızın yurt dışında geçerliliği hakkında bilgi verir misiniz? 

Melikşah Üniversitesinin verdiği diploma diğer devlet üniversitelerindeki gibi uluslararası düzeyde geçerliliği olan bir diplomadır.
 
6 -Diplomam hazırlanıncaya kadar, tarafıma üniversitenizden mezun olduğumu belirten bir belge verilecek mi?
 
 Öğrenciye, diploması hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.
 
 
9- YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
 
1-Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler nasıl belirlenir?
 
Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir.
 
 2-Başvurularla ilgili ön değerlendirme nasıl yapılmaktadır?
 
Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 
 
3-Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil eder mi?
 
Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için her hangi bir engel teşkil etmez.
                 
10- KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
 
1-Yatay geçişler neye göre yapılır?
 
Bir fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.
 
2-Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar mı?
 
Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
 
Melikşah Üniversitesi Kurumlararası Yatay Geçişlerde Burslu kontenjanlarımıza geçiş yapılabilmektedir. Burslu kontenjanlara yerleştirme yapılabilmesi için öğrencinin üniversiteye yerleştiği yıldaki taban puanınına geçmek istediği programın burslu kontenjanına yerleşen en son öğrencinin taban puanından yüksek olması gerekir. Öğrencinin taban puanı bakılarak %25 Burslu,%50 Burslu ve %100 Burslu Kontenjanlara yerleştirme yapılabilmektedir.
 
3-Kurum içi yatay geçiş kontenjan şartlarını nereden öğrenebilirim?
 
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.
 
4-Programların kurum içi kontenjanları nasıl belirlenir?
 
Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.
 
5-Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için neler gerekli?
 
Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 
6-Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde aranan şartlar nelerdir?
 
 Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Yetenek sınavında başarılı olamayanlar kurum içi yatay geçişi yapamazlar.
 
11-KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
 
 1- Kurumlar arası yatay geçiş nasıl yapılır?
 
 Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 
2-Kurumlar arası yatay geçiş şartları nelerdir?
 
 Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 
3-Yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş aranan şartlar nelerdir?
 
Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
 
4-Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler ilgili yüksek öğretim kurumlarına ne zaman başvurabilirler?
 
Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar.
 
5-Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutulurlar mı?
 
 Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.
 
6-Yatay geçişe müracaat edecek öğrenciler hangi belgeleri hazırlamak zorundadır?
 
Yatay geçişe müracaat edecek öğrenciler:
Not döküm belgesi ( Transkript ),
İlgili bölümü kazandığını gösterir ÖSYS sınav sonuç belgesi,
Disiplin cezası almadığına dair belge ,
Ders program içerikleri, gösterir belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
 
7-Yatay geçişle ilgili diğer koşullar nelerdir?
 
 Yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki koşulları sağlamalıdırlar.

-Eşdeğerlik: Yatay geçişler eşdeğer öğretim programları arasında yapılabilir. Ayrıca önlisans programlarından lisans programlarına yatay geçiş yapılmaz.

-Hazırlık ve Birinci Sınıf Öğrencileri: Hazırlık sınıfında okuyan veya birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

-Ara Sınıf Öğrencileri: Ara sınıflarda yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin: Kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokulda bütün sınavlarını başarmış olması, gireceği sınıf veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladığı genel not ortalamasının gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil eşdeğeri olması gerekir

-Açıköğretim veya Ekstern Programlara Kayıtlı Öğrenciler: Açıköğretim veya ekstern (devam zorunluluğu olmayan) programlarda kayıtlı öğrenciler örgün öğretim programlarına yatay geçiş için başvuramazlar.
 
8- Hazırlık Programı olmayan bir bölümden, hazırlık programı olan bir bölüme yatay geçiş yapabilirmiyim?
 
Evet. Diğer koşulları sağlamanız durumunda yatay geçiş değerlendirmesi yapılmadan önce üniversitemizce yapılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmanız ya da yönergede yer alan eşdeğer sınavlardan belirlenecek olan puanı almanız yatay geçiş başvurunuzun kabul edilmesini sağlayacaktır.
 
9­- Kurumlar arası yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar ve gerekli belgeler nelerdir?
 
Yatay  geçiş için öğrencinin;
- Kayıtlı olduğu  kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.    
- Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış ancak intibak  programını tamamlamamış  olan öğrencilerin, yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
- Disiplin cezası almamış olmak.
 
 
12 DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ
 
1-Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler nasıl olmaktadır?
 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.
 
2-Başarısızlık ve disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler yatay geçiş hakkından yaralanabilirler mi?
 
Bu kurumlardan 13.01.1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar.
 
 13- YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİLERE GEÇİŞ
 
1-Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindeki üniversitelere yatay geçişler nasıl yapılmaktadır?
 
Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.
 
2-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından kimler yatay geçişe başvurabilirler?
 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın; ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 
 
 14-ÇİFT ANADAL PROGRAMI
 
1-Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında çift anadal programı açılabilir mi?
 
Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.
 
2-Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü nasıl yapılır?
 
Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
 
3-Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılabilir mi?
 
Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.
 
4-İkinci ana dal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçişleri nasıl yapar?
 
İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 
5-Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarı şartı aranır mı?
 
Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 
15-ÇİFT ANADAL BAŞVURU SÜRESİ
 
1-Çift anadal programının amacı nedir?
 
Çift Anadal programının amacı anadal lisans programlarına devam eden başarılı öğrencilerin, aynı zamanda başka bir bölüm veya birimin eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir lisans diploması almalarına veya aynı birim içinde başka bir lisans programına geçiş yapabilmelerine olanak sağlamaktır.
 
2- Çift anadal diploma programına hangi yarıyılda başvuru yapabilir?
 
Öğrenci ikinci ana dal diploma programına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
 
3-Hangi öğrenciler ana dal diploma programına başvurabilirler ve başvuru yapabilmesi için ne gereklidir?
 
Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst , %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci ana dal diploma programına başvurabilirler. Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana al diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
 
4-Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin not ortalamasında düşme olursa kaydı silinir mi?
 
Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.00e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.00 altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 
5-Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması hangi şartlarda verilir?
 
İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
  
6-Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden; ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi en fazla kaç yarıyıl uzatılabilir?
 
Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
 
7-Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin kaydı silinir mi?
 
Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. 
 
8-Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, nasıl belirlenir?
 
Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
 
9- Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılabilir mi ve başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda mıdır?
 
Evet ayrılabilir. Başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 
10-Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı nasıl etkilenir?
 
Mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı diploma ve transkript düzenlenir.
 
16-YANDAL PROGRAMI
 
1-Yükseköğretim kurumları yandal programlarını nasıl düzenleyebilir?
 
Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yandal düzenleyebilir.
 
2-Yandal programını tamamlayanlara ne tür bir belge verilir?
 
Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
 
3-Yandal programlarının kontenjanları nasıl belirlenir ve nasıl değerlendirilir?
 
Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 
4-Yandal program başvuruları nasıl değerlendirilir?
 
Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
 
17-BAŞVURU SÜRESİ DEVAM ŞARTI
 
1-Öğrenci yandal programına ne zaman başvurabilir?
 
Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
 
2-Yandal programına kimler başvurabilir?
 
Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
 
3-Öğrencinin başvuru sırasında genel not ortalaması kaç olmalıdır?
 
Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.
 
4-Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorunda mıdır?
 
Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.  Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır,  ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur.
 
5-Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalaması asgari kaç olmalıdır?
 
Kendi programında genel not ortalamasını 2.00’ nin altına düşüren öğrenciye, izleyen yarıyılda yan dal programına ait ders verilmez. İki yarıyıl üst üste genel not ortalaması 2.00’ nin altında olan öğrencinin ise bu programla ilişiği kesilir.
 
6-Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ek süre tanınır mı?
 
 Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
 
18-MEZUNİYET
 
1-Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkiler mi?
 
Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
 
2-Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptırabilir mi?
 
Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
 
3-Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin kaydı silinir mi?
 
Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
 
4-Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirilir?
 
Değerlendirme Senato tarafından yapılmaktadır.
 
5-Azami toplam krediyi dolduran öğrenci mezun olabilir mi?
 
Azami toplam krediyi doldurup, bölüm/programda okutulan bütün derslerden başarılı olması halinde mezun olabilir.
 
19-DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DERS ALMA
 
1-Yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri nasıl belirlenir?
 
Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
 
2- Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahil midir?
 
Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir
 
3- Öğrencinin özel öğrenci olarak veya değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisi nasıl hesaplanır?
 
 Öğrencinin özel öğrenci olarak veya değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.
 
4-Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını nereye ödeyebilir?
Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.
 
5-Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini nereye ödeyebilir?
 
Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.
 
20-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EŞZAMANLI ÖĞRENİM GÖRME
 
1-Örgün öğretim yapan farklı yükseköğretim kurumlarına aynı yarıyılda önlisans ve lisans öğrenci kaydı yaptırılabilir mi?
 
Örgün öğretim yapan farklı yükseköğretim kurumlarına aynı yarıyılda önlisans ve lisans öğrenci kaydı yapılabilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci aynı zamanda farklı bir yükseköğretim kurumunda önlisans programına kayıt olabilir. Önlisans programına kayıtlı olan bir öğrenci aynı zamanda farklı bir yükseköğretim kurumunda lisans programına kayıt olabilir.
 
2-Yükseköğretim kurumlarında herhangi bir örgün meslek yüksekokulu programına kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları önlisans programından farklı olmak kaydıyla açıköğretim önlisans programlarına kayıt yaptırabilirler mi?
 
Evet yaptırabilirler
 
3-Örgün meslek yüksekokulu programları öğrencileri veya mezunlarından açıköğretim önlisans programına da kayıt yaptırmış olanlar lisans programlarına dikey geçiş işlemlerinde, mezun olacakları örgün meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programından birini tercih edebilirler mi?
 
Örgün meslek yüksekokulu programları öğrencileri veya mezunlarından açıköğretim önlisans programına da kayıt yaptırmış olanlar lisans programlarına dikey geçiş işlemlerinde, mezun olacakları örgün meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programından birini tercih ederler.
 
4-Değişim programlarına katılıp gittiği yükseköğretim kurumunda aldığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilerin yarıyıl kaybına uğramamalarını sağlamak için ne yapılabilir?
 
programlarına katılıp gittiği yükseköğretim kurumunda aldığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilerin yarıyıl kaybına uğramamalarını sağlamak için iki yükseköğretim kurumu arasında değişim öncesi ders intibakını öngören protokol imzalanır.
 
5-Uluslararası ortak diploma programından aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak diploma programlarından yurt içindeki diğer diploma programlarına veya yurt içindeki bir diploma programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler neye göre yapılır?
 
Uluslararası ortak diploma programından aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak diploma programlarından yurt içindeki diğer diploma programlarına veya yurt içindeki bir diploma programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır
 
6 -Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin lisans not ortalamaları nasıl hesaplanır?
 
 Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları intibak programında alınan dersler ile lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.
 
7-Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde ders transferi nasıl yapılır?
 
 Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.
 
21-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
 
1-Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe dil yeterliliği aranmakta mıdır?
 
Öğrencilerin Türkçe düzeyleri, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Muafiyet Sınavı ile belirlenir. Türkçe dil yeterliliği olmayan öğrenciler, Üniversite bünyesinde veya bu alanda sertifika vermeye yetkili kurumlarda en az iki dönem (toplam 550 ders saati) Türkçe hazırlık eğitimi almak zorundadırlar. Türkçe hazırlık eğitimi sonunda muafiyet için yeterli puanı alamayan öğrenciler, iki yarıyıl daha Türkçe hazırlık eğitimi aldıktan sonra da başarısız olurlarsa üniversite ile ilişikleri kesilir.
 
2-Yabancı öğrenci başvurusu için hangi belgeler gerekli?
 
a) Başvuru Formu,
b) Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
c) Lise Diplomasının aslı ya da noter onaylı örneği (İngilizce ya da Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı tercümesi),
d) Lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak "Denklik Belgesi”.
e) Başvuru Ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont
 
3-Yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Türkçe yeterliliği aranır mı?
 
 Yabancı dille eğitim yapan programlarda Türkçe dil yeterliliği aranmaz. 
 
4-Yabancı uyruklu öğrenci başvurularında aranan nitelikler nelerdir?
 
Melikşah Üniversitesi’nde öğrenim görmek için;
 
a) Yabancı uyruklu adaylardan lise son sınıfta okuyanlar ya da mezun durumunda bulunanlar,
 
b) YÖS, SAT I, GCE, ACT, ABITUR, TAWJİHİ, BACCALAUREAT LİBANAİS, IB, MATURA, FRANSIZ BAKALORYASI, GAOKAO ve AL-SHAHADA-AL-THANAWİYYA sınavlarından birinden ya da Üniversitenin gerekli gördüğünde yaptığı dil veya alan sınavından başarılı olanlar, (Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi iki yıldır),
 
c) (b) bendinde belirtilen sınav türlerinin haricindeki başvurularda, adayın ülkesinin ulusal sınavından, ulusal bir sınav olmaması halinde ise ortaöğretim not ortalamasından 100 üzerinden 70 başarı notunu sağlayanlar,
başvurabilirler.
 
5-Yabancı Uyruklu Öğrenci olabilmek için kimler başvuramaz?
 


1)T.C. uyruklu olanların,(lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar

2)K.K.T.C uyruklu olanların(ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

3)Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların,(lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

4)Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların(ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç

5) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. de tamamlayanların başvurularının kabul edilmemesine, şeklinde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Daha geniş ve detaylı bilgi için tıklayınız.

 
6-Oturma izni ile ilgili bilgileri nereden edinebilirler?
 
 Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, oturma izni için, ellerinde bulunan kabul belgeleri ile Emniyet Müdürlüğü ‘’Yabancılar Şubesi’ne başvururlar.     
 

 Yukarıda cevabını bulamadığınız sorular için oidb@meliksah.edu.tr adresine mail atınız. Cevabı en kısa zamanda verilecektir.